Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usługi wspierającej realizację prac badawczo-rozwojowych obejmujących opracowanie receptur oraz przeprowadzenie badań niezbędnych do wprowadzenia do obrotu, jak i potwierdzających właściwości opisywane w deklaracjach marketingowych grupy bezwodnych, naturalnych kosmetyków do pielęgnacji ciała i włosów na bazie produktów pszczelich(w szczególności miodu), o przynajmniej jednym z wymienionych działań: przeciwstarzeniowym, odżywczym, nawilżającym i działaniu ograniczającymi rozwój drobnoustrojów, z możliwością pakowania w folie wodorozpuszczalną

Data publikacji: 15.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-06-2020

Numer ogłoszenia

32544

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego (załącznik do niniejszego zapytania ofertowego) - tylko takie oferty będą rozpatrywane.
Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Harcerska 9, 41-400(liczy się data wpływu do Zamawiającego) bądź elektronicznie w formie podpisanego skanu dokumentów - na adres bathbee.info@gmail.com

Ofertę złożoną pisemnie należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
„Oferta na przeprowadzenie badań – bon na innowacje”

Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy opisać w tytule wiadomości e-mail: „Oferta na przeprowadzenie badań – bon na innowacje”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

komanieckialek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Komaniecki Aleksander

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

791322978

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia będzie usługa wspierająca realizację prac badawczo-rozwojowych obejmujących:
„Opracowanie receptur oraz przeprowadzenie badań niezbędnych do wprowadzenia do obrotu, jak i potwierdzających właściwości opisywane w deklaracjach marketingowych grupy bezwodnych, naturalnych kosmetyków do pielęgnacji ciała i włosów na bazie produktów pszczelich(w szczególności miodu), o przynajmniej jednym z wymienionych działań: przeciwstarzeniowym, odżywczym, nawilżającym i działaniu ograniczającymi rozwój drobnoustrojów, z możliwością pakowania w folie wodorozpuszczalną , zawierających następujące produkty
Pielęgnacja ciała
-krem do twarzy (cera sucha)
-krem do twarzy (cera normalna)
-Krem do stóp
-Krem do dłoni
-krem do golenia
-mydło
-sól do kąpieli
-Żel do kąpieli
-Masło do ciała
-Peelingi do ciała (mechaniczny) gruboziarnisty
-Peelingi do twarzy (mechaniczny) drobnoziarnisty
-Peeling do skóry głowy(cukrowy/solny)
-Peeling chemiczny (sodowanie ciała)
-olejek do demakijażu twarzy,
-olejki do ciała/masaże –
-maseczka do twarzy cera sucha
-maseczka do twarzy cera normalna
-maseczka do twarzy cera przetłuszczająca się
Pielęgnacja włosów
-szampon do włosów
-odżywka do włosów tłustych
-odżywka do włosów suchych i elektryzujących się
-odżywka prostująca włosy
-maska do włosów po koloryzacji(tonizująca)
-maska do włosów miodowania i olejowania ”


W ramach powyższego zadania oczekujemy przeprowadzenia badań w zakresie:
1.BADANIE KOSMETYKÓW.
1.1. Badania mikrobiologiczne kosmetyków – potwierdzające czystość mikrobiologiczną użytych surowców i jakość produkcji:
- obecność Staphylococcus aureus w 1g,
- obecność Pseudomonas aeruginosa w 1g,
- obecność Escherichia coli w 1g,
- obecność Candida albicans w 1g,
- ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych jtk/g.
1.2. Test konserwacji kosmetyków (zgodnie z normą ISO 11930) przeprowadzana w celu sprawdzenie skuteczności działania środka konserwującego lub układu konserwującego użytego do zakonserwowania konkretnego produktu.
1.3. Badania fizykochemiczne kosmetyków – charakteryzujące własności fizykochemiczne poszczególnych kosmetyków(dobór parametrów w zależności od rodzaju produktów):
- analiza sensoryczna – metoda opisowa
- aktywność wodną,(ze względu na użyty miód)
- oznaczenie pH,
- oznaczenie gęstości,
- oznaczenie lepkości dynamicznej,
1.4. Badania stabilności i kompatybilności wyrobu z opakowaniem kosmetycznej (kompatybilność masy z opakowaniem + test starzeniowy).
1.5. Badania dermatologiczne pod nadzorem lekarza dermatologa na grupie 20 probantów – badanie potwierdzające brak reakcji alergicznych wywołanych przez produkt kosmetyczny
1.6. Badania aplikacyjne pod nadzorem specjalisty na grupie 20 probantów – z udziałem odpowiednio dobranej grupy probantów ochotników w warunkach domowych:
- badania aplikacyjne,
- panelowe subiektywne.

2. BADANIA APLIKACYJNO-APARATUROWE.
Wykonanie pomiarów przed rozpoczęciem badania i po 4 tygodniowej aplikacji na grupie 5 probantów. Badane parametry aparaturowe dobierane indywidualnie do poszczególnych produktów. Badania mają na celu potwierdzić właściwości użytkowe poszczególnych produktów kosmetycznych w warunkach in vivo.

3.ANALIZA ETYKIET POD KĄTEM PRAWIDŁOWEGO OZNAKOWANIA I POPRAWNOŚCI DEKLARACJI MARKETINGOWYCH.

4.SPORZĄDZENIE RAPORTU OCENY BEZPIECZEŃSTWA (ROB) PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY(WE) NR1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotyczącego produktów kosmetycznych.

5. NOTYFIKACJA W PORTALU CPNP

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Mysłowice Miejscowość: Mysłowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest opracowanie receptur oraz przeprowadzenie badań, niezbędnych do wprowadzenia do obrotu, jak i potwierdzających właściwości opisywane w deklaracjach marketingowych, grupy bezwodnych, naturalnych kosmetyków do pielęgnacji ciała i włosów na bazie produktów pszczelich (w szczególności miodu) o przynajmniej jednym z wymienionych działań: przeciwstarzeniowym, odżywczym, nawilżającym i działaniu ograniczającymi rozwój drobnoustrojów, z możliwością pakowania w folie wodorozpuszczalną.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia będzie usługa wspierająca realizację prac badawczo-rozwojowych obejmujących:
„Opracowanie receptur oraz przeprowadzenie badań, niezbędnych do wprowadzenia do obrotu, jak i potwierdzających właściwości opisywane w deklaracjach marketingowych, grupy bezwodnych, naturalnych kosmetyków do pielęgnacji ciała i włosów na bazie produktów pszczelich (w szczególności miodu), o przynajmniej jednym z wymienionych działań: przeciwstarzeniowym, odżywczym, nawilżającym i działaniu ograniczającymi rozwój drobnoustrojów, z możliwością pakowania w folie wodorozpuszczalną, zawierających następujące produkty
Pielęgnacja ciała
-krem do twarzy (cera sucha)
-krem do twarzy (cera normalna)
-Krem do stóp
-Krem do dłoni
-krem do golenia
-mydło
-sól do kąpieli
-Żel do kąpieli
-Masło do ciała
-Peelingi do ciała (mechaniczny) gruboziarnisty
-Peelingi do twarzy (mechaniczny) drobnoziarnisty
-Peeling do skóry głowy(cukrowy, solny)
-Peeling chemiczny (sodowanie ciała)
-olejek do demakijażu twarzy,
-olejki do ciała/masaże –

-maseczka do twarzy cera sucha
-maseczka do twarzy cera normalna
-maseczka do twarzy cera przetłuszczająca się
Pielęgnacja włosów
-szampon do włosów
-odżywka do włosów tłustych
-odżywka do włosów suchych i elektryzujących się
-odżywka prostująca włosy
-maska do włosów po koloryzacji(tonizująca)
-maska do włosów miodowania i olejowania ”
W ramach powyższego zadania oczekujemy przeprowadzenia badań w zakresie:
1.BADANIE KOSMETYKÓW.
1.1. Badania mikrobiologiczne kosmetyków – potwierdzające czystość mikrobiologiczną użytych surowców i jakość produkcji:
- obecność Staphylococcus aureus w 1g,
- obecność Pseudomonas aeruginosa w 1g,
- obecność Escherichia coli w 1g,
- obecność Candida albicans w 1g,
- ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych jtk/g.
1.2. Test konserwacji kosmetyków (zgodnie z normą ISO 11930:2012 + Ap1:2017-05) przeprowadzana w celu sprawdzenie skuteczności działania środka konserwującego lub układu konserwującego użytego do zakonserwowania konkretnego produktu.
1.3. Badania fizykochemiczne kosmetyków – charakteryzujące własności fizykochemiczne poszczególnych kosmetyków:
- analiza sensoryczna,
– metoda opisowa,
- oznaczenie pH,
- oznaczenie gęstości,
- oznaczenie lepkości dynamicznej,
1.4. Badania stabilności i kompatybilności wyrobu z opakowaniem wykonane w celu weryfikacji końcowej receptury kosmetyku, jej interakcji z opakowaniem i docelowego dopasowania opakowania do masy kosmetycznej (kompatybilność masy z opakowaniem + test starzeniowy).
1.5. Badania dermatologiczne pod nadzorem lekarza dermatologa na grupie 20 probantów – badanie potwierdzające brak reakcji alergicznych wywołanych przez produkt kosmetyczny
1.6. Badania aplikacyjne pod nadzorem specjalisty na grupie 20 probantów – z udziałem odpowiednio dobranej grupy probantów ochotników w warunkach domowych:
- badania aplikacyjne,
- panelowe subiektywne.

2. BADANIA APLIKACYJNO-APARATUROWE.
Wykonanie pomiarów przed rozpoczęciem badania i po 4 tygodniowej aplikacji na grupie 5 probantów. Badane parametry aparaturowe dobierane indywidualnie do poszczególnych produktów. Badania mają na celu potwierdzić właściwości użytkowe poszczególnych produktów kosmetycznych w warunkach in vivo.

3.ANALIZA ETYKIET POD KĄTEM PRAWIDŁOWEGO OZNAKOWANIA I POPRAWNOŚCI DEKLARACJI MARKETINGOWYCH.

4.SPORZĄDZENIE RAPORTU OCENY BEZPIECZEŃSTWA (ROB) PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY(WE) NR1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotyczącego produktów kosmetycznych.

5. NOTYFIKACJA W PORTALU CPNP.
Usługa powinna zostać zakończona pisemnym raportem z wykonanej usługi. Raport ten będzie podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni i art. 1 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 o Sieci Badawczej Łukasiewicz (DZ.U.z dn.2019r., poz.534) ;
1) posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki; lub
2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; lub
4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm).
6).sieci badawcze Łukasiewicz

Wykonawca w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu zobowiązany jest określić swój status, podając w ofercie kategorię podmiotów, do których należy. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający spełnienie ww. warunków.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Posiadania doświadczenia w wykonywaniu badań aplikacyjnych i wdrożeniowych produktów kosmetycznych i przeprowadzenia co najmniej 10 wdrożeń produktów kosmetycznych..
2. Przedstawienia 5 pozytywnych referencji z ostatnich 3 lat dołączonych do oferty.
3. Dysponowania zasobami ludzkimi zdolnymi do prowadzenia prac badawczych w przedmiocie prac badawczych. Poszczególne osoby zespołu badawczego powinny posiadać doświadczenie w wykonywaniu badań wdrożeniowych i aplikacyjnych dla produktów kosmetycznych. Ponadto co najmniej jeden członek zespołu badawczego powinien posiadać doświadczenie w obszarze sporządzania raportów oceny bezpieczeństwa i notyfikacji produktów w portalu CPNP.

Z treści oferty musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Potencjał techniczny

Wykonawca zobowiązany jest dysponować odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie aparatury badawczej niezbędnej do należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym min.:
• Cieplarki laboratoryjne;
• Autoklawy;
• Komory głębokiego mrożenia;
• Wagi laboratoryjne;
• Wirówki laboratoryjne;
• Licznik kolonii bakterii;
• Densytometry;
• pH-metry;
• Lepkościomierze z wrzecionami typu Brookfield;
• Komory cieplne;
• Aparat DermaLab Combo z sondami do pomiaru poszczególnych parametrów skóry.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Szczegółowo opisane w zapytaniu ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
• Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków umożliwiających wzięcie udziału w postępowaniu.
• 5 pozytywnych referencji z okresu 3 ostatnich lat.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty Wykonawców, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu oraz, że spełniają warunki udziału w postępowaniu będą badane pod względem ich zgodności z wymogami Zamawiającego postawionymi w opisie przedmiotu zamówienia.
2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie przedstawili informacji potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Oferty, które nie będą odpowiadać wymogom określonym w niniejszym Zaproszeniu/Ogłoszeniu zostaną odrzucone, pozostałe oferty zostaną dopuszczone do oceny punktowej.
4. Zamawiający dokona oceny punktowej złożonych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: cena oferty (brutto) - waga kryterium: 100%. Ceną oferty w niniejszym postępowaniu jest cena brutto za całość zamówienia wskazaną w Załączniku nr 1 do Zaproszenia/Ogłoszenia.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach ww. kryterium obliczonego w poniższy sposób:

Pi(C) = (Cmin/Ci) x Max(C)
gdzie:

Pi(C) –ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”,
Cmin– najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Ci – cena brutto oferty „i”,
Max(C) – maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena” = 100 punktów.

W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji projektu, zamawiający będzie musiał rozstrzygnąć wybór wykonawcy z pomiędzy kilku ofert najkorzystniejszych pod względem ekonomicznym zwróci się do takich oferentów z dodatkowym zapytaniem z kryterium oceny z pkt widzenia oddziaływania na środowisko
i klimat
1. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z pkt widzenia ochrony środowiska ze względu na rodzaj zamówienia,, zamawiający dokona wyboru oferty z niższą ceną.
2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Szczegółowo opisane w zapytaniu ofertowym

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Bathbee Sp. z o.o.

Adres

harcerska 9

41-400 Mysłowice

śląskie , Mysłowice

Numer telefonu

791322978

NIP

6282237241

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku postępowania wybrano firmę JARS S.A Łajski ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo
spełniająca wszystkie warunki postępowania.

data wpłynięcia oferty 23.06.2020
cena zaoferowana :

382 750 zł netto
470 782,5 zł brutto
Liczba wyświetleń: 428