Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa promocji wydarzenia poprzez portal internetowy

Data publikacji: 13.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-12-2019

Numer ogłoszenia

1222954

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w formie zeskanowanego dokumentu (plik PDF) / dokumentów (plików PDF) w na adres e-mail: ewa.szpiek@mtgsa.com.pl
W temacie wiadomości prosimy wpisać: Oferta – „Usługa promocji wydarzenia poprzez portal internetowy”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ewa.szpiek@mtgsa.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Szpiek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. + 48 665 302 500

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Usługa promocji wydarzenia poprzez portal internetowy”, na którą składa się:
a. czterokrotne zamieszczenie i opublikowanie przygotowanego wg. projektu graficznego Zamawiającego banera reklamowego 650 x 120 px. powiązanego z linkiem prowadzącym do wskazanej przez Zamawiającego strony w dystrybuowanym drogą elektroniczną przez Wykonawcę newsletterze zgodnie z ustalonym harmonogramem określonym we Wzorze Umowy ,
b. dwukrotne przesłanie drogą elektroniczną informacji przygotowanej przez Zamawiającego tzw. mailingu do bazy subskrybentów będącej w zasobie Wykonawcy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przekazanie informacji drogą elektroniczną - internetową do jak najszerszej liczby podmiotów branży morskiej funkcjonujących na rynku polskim. Informacja ma dotyczyć wydarzeń - działań realizowanych w ramach projektu InterMarE.

Przedmiot zamówienia

1. Mailing elektroniczny informacji do bazy danych odbiorców Wykonawcy Przesłanie drogą elektroniczną informacji przygotowanej przez Zamawiającego tzw. mailingu do bazy subskrybentów będącej w zasobie Wykonawcy.
Baza subskrybentów – podmioty zaliczane do branży morskiej. Minimum 15 tys. adresów mailowych.
Dwukrotna wysyłka informacji opracowanej i dostarczonej przez Zamawiającego. Dopuszczalna forma: prezentacja, film, grafika. Mailing wykonany zostanie dwukrotnie w okresie styczeń – czerwiec 2020 r.

2. Zamieszczenie i opublikowanie przygotowanego wg. projektu graficznego Zamawiającego banera reklamowego w dystrybuowanym drogą elektroniczną przez Wykonawcę newsletterze
Baner reklamowy 650 x 120 px. Publikacja w miesiącach: luty, marzec, kwiecień, czerwiec 2020 r. każdego dnia roboczego przypadającego w wymienionych miesiącach. Baner reklamowy powiązany z linkiem prowadzącym do wskazanej przez Zamawiającego strony internetowej

Kod CPV

79342200-5

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie promocji

Harmonogram realizacji zamówienia

Odpowiedź na zapytanie ofertowe należy przesłać do dnia 19 grudnia 2019 r. Potwierdzenie wpłynięcia oferty Wykonawcy nastąpi w terminie 2 dni roboczych

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz osiągnie najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium "cena" – waga kryterium 100 %,

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SA

Adres

Żaglowa 11

80-560 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

+48585549200

Fax

+4858554169313

NIP

5840253705

Tytuł projektu

InterMarE - Internationalization of South Baltic maritime economy

Numer projektu

STHB.01.01.00-22-0081/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wirtualne Firmy Agnieszka Kryk 80-850 Gdańsk ul. Rajska 2, data wpłynięcia oferty: 18.12.2019 r. Cena 27 675,00 brutto
Liczba wyświetleń: 516