Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017 z dnia 08 listopad 2017 r. dotyczące wykonania kompletnej linii granulacyjnej zgodnie ze specyfikacją.

Data publikacji: 08.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-12-2017

Numer ogłoszenia

1066890

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

pisemnie w siedzibie Zamawiającego (osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu lub pocztą) ul. Armii Krajowej 32, 23-200 Kraśnik

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Konrad Rymarczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

665480300

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompletna linia granulacyjna zgodna ze specyfikacją

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: kraśnicki Miejscowość: Kraśnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa 1. MALPLAST KONRAD RYMARCZYK 2. P.H.U. KONRAD RYMARCZYK 3. P.H.P.U. "BURDA BRAND" KONRAD RYMARCZYK na rynku krajowym, podniesienie produktywności i wydajności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnej w skali kraju linii technologicznej do regranulacji tworzyw polimerowych. W ramach zadania Zamawiający dokona zakupu 3 nowych środków trwałych: Linia granulacyjna, Linia myjąca odpady z tworzyw sztucznych, samochód ciężarowy, a także zakupi materiały i roboty budowlane do budowy budynku produkcyjnego, w którym zlokalizowane zostaną środki trwałe.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłącznie linia granulacyjna zgodna z poniższa specyfikacją :

wydajność: 600 kg/h
materiał wsadowy– PP, PS, PE (LDPE, LLDPE)
wilgotność płatka: nie wyższa niż 7%

1. Podajnik taśmowy – szt. 1

Moc silnika:1,5 kW
Szerokość pasa: 800 mm
Długość pasa: 6000 mm
Bramkowy wykrywacz metali

2. Zagęszczarka – szt.1

Moc silnika : 110 kW
Średnica wewnętrzna zagęszczarki: 1300 mm
Zasuwa regulująca napełnianie ślimaka-regulowana manualnie
Liczba noży ruchomych: 15 sztuk
Liczba noży stałych: 8 sztuk

3. Wytłaczarka I – szt.1

Średnica ślimaka: Ø120 mm
Ślimak bimetaliczny
Cylinder azotowany – chłodzony powietrzem
Wymienne wkładki cylindra w strefie zasypowej
Odgazowanie podwójne
L/D=44:1
Moc silnika: 200kW, A/C sterowany falownikiem
Przekładnia walcowa, chłodzenie wodno-olejowe zintegrowane z wymuszonym smarowaniem
System grzania cylindra 8 stref, moc 8x8 kW, 8 sekcji chłodzenia, moc każdego wentylatora 0,55 kW
Dodatkowa strefa grzewcza na tulei zasypowej cylindra moc grzałki: 2 kw
Grzałki stref cylindra ceramiczne
Pompa próżniowa, moc silnika: 5,5 kW

4. Hydrauliczny, płytowy zmieniacz sit– szt.1

Średnica powierzchni filtracyjnej : 300 mm
Maksymalne ciśnienie: ≤ 20 Mpa
Czas zmiany sita ≤ 2 sekundy
Moc grzewcza; 15 kW
Moc pompy oleju: 3,25 kW

5. Głowica nitkowa – szt.1

Moc grzewcza: 6,5 kW
2 strefy grzewcze

6. Wytłaczarka II – szt.1

Średnica ślimaka: Ø150 mm
Ślimak bimetaliczny
Cylinder azotowany – chłodzony powietrzem
l/D=23:1
Ilość odgazowań 2 szt.
Moc silnika: 75 kW sterowany falownikiem
Przekładnia walcowa, chłodzenie wodno-olejowe zintegrowane z wymuszonym smarowaniem
System grzania cylindra 6 stref, moc 6 x 8 kW, 6 sekcji chłodzenia, moc każdego wentylatora 0,55 kW
Dodatkowa strefa grzewcza na strefie zasypowej cylindra moc grzałki: 3 kW
Dodatkowa strefa grzewcza na koszu strefy zasypowej cylindra moc grzałek: 2 kW
2 strefy grzewcze łącznika z systemem cięcia
Grzałki stref cylindra ceramiczne
Pompa próżniowa, moc silnika: 5,5 kW

7. Hydrauliczny, płytowy zmieniacz sit– szt.1

Średnica powierzchni filtracyjnej; 300 mm
Maksymalne ciśnienie: ≤ 20 Mpa
Czas zmiany sita ≤ 2 sekundy
Moc grzewcza; 15 kW
Moc pompy oleju: 3,25 kW

8. System cięcie przy głowicy w mgle wodnej – szt.1

Moc silnika: 2,2 kW
Moc grzewcza głowicy: 3 kW
2 strefy grzewcze
Liczba noży: 4 sztuki
Pneumatycznie regulowany docisk noży
Pomiar ciśnienia i temperatury wody

9. Sito odwadniająco – kalibrujące – szt.1

Moc elektrowibratorów: 2x 0,32 kW
Moc pompy wodnej: 4 kW

10.Wirówka z wbudowanym podajnikiem – szt.1

Moc silnika: 7,5 kW

11.Silos – szt.1
Pojemność: 1 m3
Materiał: stal nierdzewna

12.Szafa sterownicza - szt.1

Sterowanie PLC z panelu dotykowego 15”
Zdalny podgląd ekranu panela operatorskiego

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie : Podpisanie umowy z Wykonawcą
Zakończenie : niepóźniej niż 8 miesięcy od dnia podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Cena

60,00%

cena to całkowita cena netto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania)
ocena kryterium zgodnie z wzorem:

cena oferty najkorzystniejszej
---------------------------------------- × 100 × 60 %
cena oferowana

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 60 punktów.

2.Okres gwarancji
20,00%
Wartość zależna od zadeklarowanej długości gwarancji (max 20 pkt.) wyliczana wg. wzoru:

Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie ,
---------------------------------------------------- x 20 %
Najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskaniaw tym kryterium wynosi 20 punktów

3.Czas reakcji serwisu
20,00%

punkty w ramach tego kryterium będą przyznawane wg następujących przedziałów:

Poniżej 24h – 20 pkt
Powyżej 24h do 48h – 10 pkt
Powyżej 48h – 0 pkt

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

1. MAL-PLAST KONRAD RYMARCZYK 2. P.H.U. KONRAD RYMARCZYK 3. P.H.P.U. "BURDA BRAND" KONRAD RYMARCZYK

Adres

Armii Krajowej 32

23-200 Kraśnik

lubelskie , kraśnicki

Numer telefonu

665480300

NIP

7151787875

Tytuł projektu

Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0196/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa: Koltex PRS Sp. z o.o. , Sp.k
Adres: ul. Sokołowska 28 , 36-100 Kolbuszowa
Data wpłynięcia oferty: 05.12.2017 r.
Cena: 1 500 000 zł (milion pięćset tysięcy zł netto + VAT)
Liczba wyświetleń: 1735