Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 z dnia 07 września 2017 r. dotyczące wykonania kompletnej linii myjącej odpady z tworzyw sztucznych zgodnie ze specyfikacją.

Data publikacji: 07.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-10-2017

Numer ogłoszenia

1054042

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

pisemnie w siedzibie Zamawiającego (osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu lub pocztą) ul. Armii Krajowej 32, 23-200 Kraśnik

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Konrad Rymarczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

665480300

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompletna linia myjąca odpady z tworzyw sztucznych zgodna ze specyfikacją

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: kraśnicki Miejscowość: Kraśnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa 1. MALPLAST KONRAD RYMARCZYK 2. P.H.U. KONRAD RYMARCZYK 3. P.H.P.U. "BURDA BRAND" KONRAD RYMARCZYK na rynku krajowym, podniesienie produktywności i wydajności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnej w skali kraju linii technologicznej do regranulacji tworzyw polimerowych. W ramach zadania Zamawiający dokona zakupu 3 nowych środków trwałych: Linia granulacyjna, Linia myjąca odpady z tworzyw sztucznych, samochód ciężarowy, a także zakupi materiały i roboty budowlane do budowy budynku produkcyjnego, w którym zlokalizowane zostaną środki trwałe.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłącznie linia myjąca odpady z tworzyw sztucznych zgodna z poniższa specyfikacją :
wydajność linii: 500-550 kg/h
ilość zanieczyszczeń w materiale wejściowym: 25%
materiał – PP, PS, PE (LDPE, LLDPE)
SPECYFIKACJA :
1. Podajnik taśmowy – 1szt
Moc silnika: 2,2kW
Szerokość pasa: 800mm
Długość pasa: 6000mm
Bramkowy wykrywacz metali
2. Rozdrabniacz jedno-wałowy – 1szt
Moc silnika: 75kW
Długość robocza rotora: 1400mm
Średnica rotora: 520mm
Rotor przystosowany do chłodzenia cieczą
Obroty rotora: 70obr/min
Ilość noży obrotowych: 36 (60 x 60)mm
Ilość noży stałych: 7szt
Wymiary komory wsadowej: 1400mm X 1900mm
Moc silnika pompy hydraulicznej: 5,5kW
Skok siłownika szuflady dociskowej: 1100mm
Sterowanie PLC z panela operatorskiego
Wielkość oczka sita – do uzgodnienia
3. Podajnik taśmowy łamany – 1szt
Moc silnika: 2,2kW
Szerokość taśmy: 500mm
Długość : 9000mm
4. Myjka dynamiczna - 1szt
Długość sita myjki: 1400 mm
Długość części zasypowej i wylotowej 340mm+340mm
Moc silnika napędzającego wirnik 30kW
System wymiennych nakładek rotora
Materiał sit: stal nierdzewna
5. Myjka dynamiczna - 1szt
Długość sita myjki: 1400 mm
Długość części zasypowej i wylotowej 340mm+500mm
Moc silnika napędzającego wirnik 30kW
System wymiennych nakładek rotora
Materiał sit: stal nierdzewna
6. Podajnik ślimakowy – 1szt
Moc silnika 3kW
Średnica ślimaka: 450mm
Długość ślimaka: 4500mm
Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej
7. Wanna flotacyjna – 1szt
Moc silnika mieszadeł: 2 x 2,2kW 1x1,5kW
Długość efektywna wanny: 6000 mm
Szerokość efektywna wanny: 1600mm
Ilość mieszadeł: 5 sztuk
Ślimak poziomy na dnie wanny 2,2kW
Ślimak skośny transportujący z dna wanny 1,5kW
Wanna wraz ze ślimakami wykonane ze stali nierdzewnej
8. Podajnik ślimakowy – 1szt
Moc silnika 3kW
Średnica ślimaka: 350mm
Długość ślimaka: 4500mm
Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej
9. Wirówka - 1szt
Długość sita wirówki: 1400 mm
Długość części zasypowej i wylotowej 340mm+340mm
Moc silnika napędzającego wirnik: 55kW
System wymiennych nakładek rotora
Materiał sit: stal nierdzewna
10. Podajnik ślimakowy – 1szt
Moc silnika 3kW
Średnica ślimaka: 450mm
Długość ślimaka: 4500mm
Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej
11. Kompaktor ślimakowy – 1szt
Moc silnika: 22 kW
Moc pompy hydraulicznej: 1,5kW
Średnica śruby kompaktującej: 380mm
12. Podajnik taśmowy – 1szt
Moc silnika: 1,5kW
Szerokość pasa: 600mm
Długość pasa: 4500mm
13. Rozdrabniacz wolnoobrotowy– 1szt
Moc silnika: 11kW
Szerokość rotora: 600mm
14. Podajnik wentylatorowy z koszem zasypowym – 1szt
Moc silnika 7,5kW
15. Szafy sterownicze – 1szt
Sterownik PLC

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie : Podpisanie umowy z Wykonawcą
Zakończenie : niepóźniej niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Cena

60,00%

cena to całkowita cena netto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania)
ocena kryterium zgodnie z wzorem:

cena oferty najkorzystniejszej
---------------------------------------- × 100 × 60 %
cena oferowana

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 60 punktów.

2.Okres gwarancji
20,00%
Wartość zależna od zadeklarowanej długości gwarancji (max 20 pkt.) wyliczana wg. wzoru:

Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie ,
---------------------------------------------------- x 20 %
Najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskaniaw tym kryterium wynosi 20 punktów

3.Czas reakcji serwisu
20,00%

punkty w ramach tego kryterium będą przyznawane wg następujących przedziałów:

Poniżej 24h – 20 pkt
Powyżej 24h do 48h – 10 pkt
Powyżej 48h – 0 pkt

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

1. MAL-PLAST KONRAD RYMARCZYK 2. P.H.U. KONRAD RYMARCZYK 3. P.H.P.U. "BURDA BRAND" KONRAD RYMARCZYK

Adres

Armii Krajowej 32

23-200 Kraśnik

lubelskie , kraśnicki

Numer telefonu

665480300

NIP

7151787875

Tytuł projektu

Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0196/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa: Koltex PRS Sp. z o.o. , Sp.k
Adres: ul. Sokołowska 28 , 36-100 Kolbuszowa
Data wpłynięcia oferty: 28.09.2017 r.
Cena: 1 350 000 zł (milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł netto + VAT)
Liczba wyświetleń: 1982