Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

2MPROJEKT SPÓŁKA CYWILNA JANKOWSKI MICHAŁ, JAKUBOWSKI MAREK

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności 2MProjekt Spółka Cywilna Jankowski Michał, Jakubowski Marek poprzez zakupienie usługi doradczej.

Numer projektu

RPWM.01.03.05-28-0047/19-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie

Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie

Usługi dla MŚP

Miejsce realizacji projektu

Warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Olsztyn