Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

1000 REALITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Platforma Edge Realities 2.0 - platforma do wyświetlania treści w rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality, AR) wykorzystująca nowoczesną infrastrukturę Edge Computing do wykonywania skomplikowanych obliczeń na obrzeżach sieci, funkcjonująca na okularach typu Smart Glass i w środowisku przeglądarki internetowej.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0166/19-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie

Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Miejsce realizacji projektu

Małopolskie | Kraków