Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

2MPROJEKT SPÓŁKA CYWILNA JANKOWSKI MICHAŁ, JAKUBOWSKI MAREK

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Rozwój działalności eksportowej 2MProjekt Spółka Cywilna Jankowski Michał, Jakubowski Marek na wybranych rynkach zagranicznych.

Numer projektu

POPW.01.02.00-28-0005/19-00

Program

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie

Internacjonalizacja MŚP

Miejsce realizacji projektu

Warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Olsztyn