Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

4SEMANTICS SP. Z O. O.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnych technologii wydobywania oraz integracji informacji pochodzących z heterogenicznych źródeł danych z wykorzystaniem uczenia maszynowego.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0910/18-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie

Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Miejsce realizacji projektu

Podlaskie | Białystok | Białystok