Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

1450 SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej platformy internetowej służącej budowaniu i analizowaniu wizerunku w sieci

Numer projektu

RPDS.01.02.01-02-0042/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie

Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie

Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkursy horyzontalne

Miejsce realizacji projektu

Dolnośląskie | Wrocław | Wrocław