Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

100 PROCENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Stworzenie i wdrożenie przez firmę 100% nowego systemu pozwalającego na świadczenie usługi drogą elektroniczną, polegającej na tworzeniu własnych publikacji i budowania społeczności wokół książek

Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-0562/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie

Wsparcie MŚP

Poddziałanie

Dotacje bezpośrednie

Miejsce realizacji projektu

Podkarpackie | Niżański | Rudnik nad Sanem