Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim

Numer projektu

RPKP.08.06.02-04-0004/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Aktywni na rynku pracy

Działanie

Zdrowy i aktywny region

Poddziałanie

Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne

Miejsce realizacji projektu

Kujawsko-pomorskie