Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

1. MAL-PLAST KONRAD RYMARCZYK 2. P.H.U. KONRAD RYMARCZYK 3. P.H.P.U. "BURDA BRAND" KONRAD RYMARCZYK

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0196/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie

Wzrost konkurencyjności MŚP

Miejsce realizacji projektu

Lubelskie | Kraśnicki | Kraśnik