Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

4EDU SP. Z O.O.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Poszukiwany specjalista

Numer projektu

RPSL.11.03.00-24-034D/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie

Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych

Miejsce realizacji projektu

Śląskie