Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

GAMMA D.DIDIUK I M.WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA
PRACODAWCY ZIEMI LUBELSKIEJ
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW KLASTRY POLSKIE

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie strategiczne – projekt doradczy dla MMSP

Numer projektu

POWR.02.02.00-00-0085/16-00

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Miejsce realizacji projektu

Cały kraj
Cały kraj
Cały kraj