Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

REMSTAT P. POCHWATKA, A. SZCZEŚNIAK SP. J.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Wysokosprawny, kompaktowy chiller amoniakalny przeznaczony do procesów zamrażalniczych

Numer projektu

RPPM.01.01.01-22-0034/16-01

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Komercjalizacja wiedzy

Działanie

Ekspansja przez innowacje

Poddziałanie

Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne

Miejsce realizacji projektu

Pomorskie | Kartuski | Żukowo