Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Fri, 07 May 2021 16:12:26 +0200 <![CDATA[BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ]]> Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/34172 Sun, 26 Jul 2020 19:03:06 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/34172 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.05.2020 dotyczące „Zaprojektowania i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW”]]> Przedmiotem zapytania jest wyłonienie Oferenta, którego zadaniem będzie “Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” Realizacja projektu została zaplanowana w jednym etapie: „Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” W ramach etapu planowane do poniesienia wydatki A. Opracowanie projektu budowlanego B. Ogrodzenie terenu (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) C. Zakup i instalacja monitoringu przemysłowego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) D. Informacja i promocja (zakup tablicy informacyjnej i pamiątkowej) E. Zakup i instalacja konstrukcji nośnej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) F. Zakup i instalacja kompletu modułów fotowoltaicznych (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) G. Zakup i instalacja okablowania (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) H. Zakup i instalacja stacji transformatorowej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) I. Zakup i instalacja zestawu przyłączeniowego przetwornic (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) J. Zakup i instalacja falownika fotowoltaicznego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) K. Wykonanie przyłącza (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30836 Wed, 06 May 2020 10:22:28 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30836 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.05.2020 dotyczące „Zaprojektowania i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW”]]> Przedmiotem zapytania jest wyłonienie Oferenta, którego zadaniem będzie “Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” Realizacja projektu została zaplanowana w jednym etapie: „Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” W ramach etapu planowane do poniesienia wydatki A. Opracowanie projektu budowlanego B. Ogrodzenie terenu (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) C. Zakup i instalacja monitoringu przemysłowego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) D. Informacja i promocja (zakup tablicy informacyjnej i pamiątkowej) E. Zakup i instalacja konstrukcji nośnej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) F. Zakup i instalacja kompletu modułów fotowoltaicznych (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) G. Zakup i instalacja okablowania (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) H. Zakup i instalacja stacji transformatorowej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) I. Zakup i instalacja zestawu przyłączeniowego przetwornic (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) J. Zakup i instalacja falownika fotowoltaicznego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) K. Wykonanie przyłącza (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30835 Wed, 06 May 2020 09:51:36 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30835 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.05.2020 dotyczące „Zaprojektowania i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW”]]> Przedmiotem zapytania jest wyłonienie Oferenta, którego zadaniem będzie “Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” Realizacja projektu została zaplanowana w jednym etapie: „Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” W ramach etapu planowane do poniesienia wydatki A. Opracowanie projektu budowlanego B. Ogrodzenie terenu (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) C. Zakup i instalacja monitoringu przemysłowego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) D. Informacja i promocja (zakup tablicy informacyjnej i pamiątkowej) E. Zakup i instalacja konstrukcji nośnej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) F. Zakup i instalacja kompletu modułów fotowoltaicznych (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) G. Zakup i instalacja okablowania (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) H. Zakup i instalacja stacji transformatorowej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) I. Zakup i instalacja zestawu przyłączeniowego przetwornic (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) J. Zakup i instalacja falownika fotowoltaicznego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) K. Wykonanie przyłącza (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30833 Wed, 06 May 2020 09:23:57 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30833 <![CDATA[Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Ptakowicach przy ul. Wyzwolenia 4B]]> Przedmiotem zamówienia jest zabudowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Ptakowicach przy ul. Wyzwolenia 4B (powiat tarnogórski, gmina Zbrosławice) wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej. https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30710 Mon, 04 May 2020 14:54:17 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30710 <![CDATA[Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektu Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach przy ul. Markiefki 87]]> Przedmiotem zamówienia jest zabudowa instalacji fotowoltaicznych na dachu Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego na terenie Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach przy ul. Markiefki 87 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej. Planuje się rozbudowę ww. budynku (najpóźniej do końca czerwca 2022 roku) co spowoduje zwiększenie powierzchni dachu w związku z czym instalacja fotowoltaiczna zostanie zainstalowana po jego rozbudowie. https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30536 Mon, 27 Apr 2020 15:55:16 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30536 <![CDATA[Zaprojektowania i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW]]> Przedmiotem zapytania jest wyłonienie Oferenta, którego zadaniem będzie “Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” Realizacja projektu została zaplanowana w jednym etapie: „Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” W ramach etapu planowane do poniesienia wydatki A. Opracowanie projektu budowlanego B. Ogrodzenie terenu (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) C. Zakup i instalacja monitoringu przemysłowego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) D. Informacja i promocja (zakup tablicy informacyjnej i pamiątkowej) E. Zakup i instalacja konstrukcji nośnej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) F. Zakup i instalacja kompletu modułów fotowoltaicznych (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) G. Zakup i instalacja okablowania (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) H. Zakup i instalacja stacji transformatorowej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) I. Zakup i instalacja zestawu przyłączeniowego przetwornic (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) J. Zakup i instalacja falownika fotowoltaicznego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) K. Wykonanie przyłącza (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30535 Sun, 26 Apr 2020 12:12:04 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30535 <![CDATA[Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW]]> Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu o którego dofinansowanie, Zamawiający zamierza ubiegać się, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, konkurs nr: RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20 Przedmiotem projektu jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na terenie gminy Dobra Szczecińska, powiat policki Realizacja projektu została zaplanowana w jednym etapie: „Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” W ramach etapu planowane do poniesienia wydatki A. Opracowanie projektu budowlanego B. Ogrodzenie terenu (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) C. Zakup i instalacja monitoringu przemysłowego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) D. Informacja i promocja (zakup tablicy informacyjnej i pamiątkowej) E. Zakup i instalacja konstrukcji nośnej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) F. Zakup i instalacja kompletu modułów fotowoltaicznych (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) G. Zakup i instalacja okablowania (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) H. Zakup i instalacja stacji transformatorowej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) I. Zakup i instalacja zestawu przyłączeniowego przetwornic (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) J. Zakup i instalacja falownika fotowoltaicznego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) K. Wykonanie przyłącza (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30533 Sun, 26 Apr 2020 08:34:39 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30533 <![CDATA[Zabudowa instalacji fotowoltaicznych na 10 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Zawierciu, należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiercie”]]> Przedmiotem zamówienia jest zabudowa instalacji fotowoltaicznych na dachach 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych w Zawierciu pod następującymi adresami: ul. Blanowska 30, 32, 34, ul. Paderewskiego 4, 6, ul. Piłsudskiego 73, 75, ul. Pomorska 37, ul. Powstańców Śląskich 12, ul. Wschodnia 4 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej. https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29809 Fri, 27 Mar 2020 15:05:36 +0100 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29809