Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy inne https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Fri, 07 May 2021 15:59:54 +0200 <![CDATA[DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ MOBILNEJ MASZYNY PRZEŁADUNKOWEJ DO ODPADÓW]]> Dostawa fabrycznie nowej mobilnej maszyny przeładunkowej do odpadów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/34168 Sun, 26 Jul 2020 19:10:34 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/34168 <![CDATA[DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO KOMPAKTORA DO STYROPIANU]]> Dostawa fabrycznie nowego kompaktora do styropianu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/34163 Sun, 26 Jul 2020 19:08:37 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/34163 <![CDATA[DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO, MOBILNEGO, WOLNOOBROTOWEGO ROZDRABNIACZA WSTĘPNEGO]]> Dostawa fabrycznie nowego mobilnego, wolnoobrotowego rozdrabniacza wstępnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/34166 Sun, 26 Jul 2020 19:07:58 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/34166 <![CDATA[DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO STACJONARNEGO, JEDNOWAŁOWEGO ROZDRABNIACZA KOŃCOWEGO WRAZ Z TAŚMOCIĄGIEM ZASYPOWYM I ODBIERAJĄCYM]]> Dostawa fabrycznie nowego stacjonarnego, jednowałowego rozdrabniacza końcowego wraz z taśmociągiem zasypowym i odbierającym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/34164 Sun, 26 Jul 2020 19:07:19 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/34164 <![CDATA[DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE KOMPLETNEJ, FABRYCZNIE NOWEJ ISTALACJI DO ODZYSKU ODPADÓW REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I OPAKOWANIOWYCH W M. OLSZTYN]]> Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej, fabrycznie nowej instalacji do odzysku odpadów remontowo-budowlanych oraz odpadów wielkogabarytowych i opakowaniowych w m. Olsztyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/34167 Sun, 26 Jul 2020 19:05:50 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/34167 <![CDATA[DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH KONTENERÓW HAKOWYCH DLA M. OLSZTYN]]> Dostawa fabrycznie nowych kontenerów hakowych dla m. Olsztyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/34169 Sun, 26 Jul 2020 19:04:29 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/34169 <![CDATA[DOSTAWA I MONTAŻ NOWEJ, AUTOMATYCZNEJ, POZIOMEJ BELOWNICY KANAŁOWEJ DO ODPADÓW WRAZ Z FABRYCZNIE NOWYM TAŚMOCIĄGIEM PODAJĄCO-ZASYPOWYM]]> Dostawa i montaż nowej automatycznej, poziomej belownicy kanałowej do odpadów wraz z fabrycznie nowym taśmociągiem podająco-zasypowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/34165 Sun, 26 Jul 2020 19:03:54 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/34165 <![CDATA[Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Siemidarżno]]> Kompleksowa usługa budowy farmy fotowoltaicznej (rola generalnego wykonawca) wraz z przygotowaniem projektu wykonawczego i dostawą niezbędnych środków trwałych. https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31195 Fri, 15 May 2020 10:20:08 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31195 <![CDATA[Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Moracz 157.]]> Kompleksowa usługa budowy farmy fotowoltaicznej (rola generalnego wykonawca) wraz z przygotowaniem projektu wykonawczego i dostawą niezbędnych środków trwałych. https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31189 Fri, 15 May 2020 10:15:33 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31189 <![CDATA[Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Moracz 91/1 i 92.]]> Kompleksowa usługa budowy farmy fotowoltaicznej (rola generalnego wykonawca) wraz z przygotowaniem projektu wykonawczego i dostawą niezbędnych środków trwałych. https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31187 Fri, 15 May 2020 10:00:46 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31187 <![CDATA[Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Bielikowo]]> Kompleksowa usługa budowy farmy fotowoltaicznej (rola generalnego wykonawca) wraz z przygotowaniem projektu wykonawczego i dostawą niezbędnych środków trwałych. https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31178 Fri, 15 May 2020 09:54:54 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31178