Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 25 Feb 2021 23:23:23 +0100 <![CDATA[BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ]]> Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/34172 Sun, 26 Jul 2020 19:03:06 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/34172 <![CDATA[Budowa farm fotowoltaicznych przez BIO- ENERGETYKA sp. z o. o.]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa farm fotowoltaicznych przez BIO- ENERGETYKA sp. z o. o.” https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31182 Fri, 15 May 2020 13:32:05 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31182 <![CDATA[Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Centrum Konferencyjno- Szkoleniowym w Wisełce]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Centrum Konferencyjno- Szkoleniowym w Wisełce. Przeniesiona część treści ogłoszenia z części "Treść ogłoszenia została zmieniona" zmiany od 12.01.2021 r. do 20.10.2020 r.): 12.01.2021 r. Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 29.01.2021 r. Miejsce i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część zapytania ofertowego. 31.12.2020 r. Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 15.01.2021 r. Miejsce i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część zapytania ofertowego. 14.12.2020 1. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 04.01.2020. Sposób oraz godzina składania ofert pozostaje bez zmian. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikuje treść ogłoszenia poprzez zmianę opisu w punkcie "Miejsce i sposób składania oferty" w pkt. 1) oraz 4) związanych z terminem złożenia/otwarcia ofert. 2. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika pn."Zapytanie ofertowe" w rozdziałach związanych z terminem składania/otwarcia ofert tj. rozdział VII pkt. 1) oraz 4) zapytania zgodnie z treścią dokumentu pn. "Zmiana zapytania_14.12.2020", który zostaje załączony w sekcji "Pytania i wyjaśnienia" niniejszego ogłoszenia. Pozostałe zapisy zapytania pozostają bez zmian. 03.12.2020 1. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 15.12.2020. Sposób oraz godzina składania ofert pozostaje bez zmian. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikuje treść ogłoszenia poprzez zmianę opisu w punkcie "Miejsce i sposób składania oferty" w pkt. 1) oraz 4) związanych z terminem złożenia/otwarcia ofert. 2. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika pn."Zapytanie ofertowe" w rozdziałach związanych z terminem składania/otwarcia ofert tj. rozdział VII pkt. 1) oraz 4) zapytania zgodnie z treścią dokumentu pn. "Zmiana zapytania_03.12.2020", który zostaje załączony w sekcji "Pytania i wyjaśnienia" niniejszego ogłoszenia. Pozostałe zapisy zapytania pozostają bez zmian. 21.10.2020 1. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 07.12.2020. Sposób oraz godzina składania ofert pozostaje bez zmian. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikuje treść ogłoszenia poprzez zmianę opisu w punkcie "Miejsce i sposób składania oferty" w pkt. 1) oraz 4) związanych z terminem złożenia/otwarcia ofert. 2. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika pn."Zapytanie ofertowe" w rozdział VII pkt. 1) i 4) związanych z terminem składania ofert, a także w punkcie 6) poprzez jego wykreślenie oraz pkt. 7) poprzez wydłużenie terminu związania ofertą do 60 dni. Naniesione zmiany zapytania zostały przedstawione w pliku pn. "Zmiana zapytania_21.10.2020", który zostaje załączony w sekcji "Pytania i wyjaśnienia" niniejszego ogłoszenia. 3. Zamawiający w związku z wydłużeniem terminu związana ofertą zastępuje załącznik „Załącznik nr 1 Formularz ofertowy” nowym załącznikiem pn. „Załącznik nr 1 Formularz ofertowy_po zmianach” Pozostałe zapisy zapytania pozostają bez zmian. 20.10.2020 1. Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 26.10.2020, godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 26.10.2020 o godz. 12.15. Forma składania ofert została zmieniona na elektroniczną- oferty należy przesyłać na adres e-mail:wojcik.pksp@gmail.com. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikuje treść ogłoszenia poprzez zmianę opisu w punkcie "Miejsce i sposób składania oferty" w pkt. 1) - 5) związanych z terminem złożenia/otwarcia ofert. 2. Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu dot. doświadczenia w instalacji pomp ciepła. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikuje treść ogłoszenia poprzez zmianę opisu w punkcie " Wiedza i doświadczenie" w pkt. a). 3. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika pn."Zapytanie ofertowe" w rozdziałach związanych z terminem składania/otwarcia ofert tj. rozdział VII pkt. od 1) do 5) zapytania oraz w rozdziale IX ustęp 1) pkt a) Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty, zgodnie z treścią dokumentu pn. "Zmiana zapytania_19.10.2020", który zostaje załączony w sekcji "Pytania i wyjaśnienia" niniejszego ogłoszenia. 4. Zamawiający załącza odpowiedzi do zapytania. Plik o nazwie „Pytania i odpowiedzi_19.10.2020” znajduje się w sekcji „Pytania i odpowiedzi”. Pozostałe zapisy zapytania pozostają bez zmian. https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31185 Fri, 15 May 2020 10:18:45 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31185 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.05.2020 dotyczące „Zaprojektowania i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW”]]> Przedmiotem zapytania jest wyłonienie Oferenta, którego zadaniem będzie “Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” Realizacja projektu została zaplanowana w jednym etapie: „Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” W ramach etapu planowane do poniesienia wydatki A. Opracowanie projektu budowlanego B. Ogrodzenie terenu (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) C. Zakup i instalacja monitoringu przemysłowego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) D. Informacja i promocja (zakup tablicy informacyjnej i pamiątkowej) E. Zakup i instalacja konstrukcji nośnej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) F. Zakup i instalacja kompletu modułów fotowoltaicznych (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) G. Zakup i instalacja okablowania (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) H. Zakup i instalacja stacji transformatorowej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) I. Zakup i instalacja zestawu przyłączeniowego przetwornic (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) J. Zakup i instalacja falownika fotowoltaicznego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) K. Wykonanie przyłącza (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31177 Thu, 14 May 2020 10:10:32 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31177 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.05.2020 dotyczące „Zaprojektowania i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW]]> Przedmiotem zapytania jest wyłonienie Oferenta, którego zadaniem będzie “Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” Realizacja projektu została zaplanowana w jednym etapie: „Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” W ramach etapu planowane do poniesienia wydatki A. Opracowanie projektu budowlanego B. Ogrodzenie terenu (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) C. Zakup i instalacja monitoringu przemysłowego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) D. Informacja i promocja (zakup tablicy informacyjnej i pamiątkowej) E. Zakup i instalacja konstrukcji nośnej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) F. Zakup i instalacja kompletu modułów fotowoltaicznych (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) G. Zakup i instalacja okablowania (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) H. Zakup i instalacja stacji transformatorowej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) I. Zakup i instalacja zestawu przyłączeniowego przetwornic (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) J. Zakup i instalacja falownika fotowoltaicznego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) K. Wykonanie przyłącza (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31099 Tue, 12 May 2020 18:16:25 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31099 <![CDATA[„Zaprojektowania i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW”]]> Przedmiotem zapytania jest wyłonienie Oferenta, którego zadaniem będzie “Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” Realizacja projektu została zaplanowana w jednym etapie: „Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” W ramach etapu planowane do poniesienia wydatki A. Opracowanie projektu budowlanego B. Ogrodzenie terenu (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) C. Zakup i instalacja monitoringu przemysłowego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) D. Informacja i promocja (zakup tablicy informacyjnej i pamiątkowej) E. Zakup i instalacja konstrukcji nośnej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) F. Zakup i instalacja kompletu modułów fotowoltaicznych (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) G. Zakup i instalacja okablowania (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) H. Zakup i instalacja stacji transformatorowej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) I. Zakup i instalacja zestawu przyłączeniowego przetwornic (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) J. Zakup i instalacja falownika fotowoltaicznego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) K. Wykonanie przyłącza (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31002 Sun, 10 May 2020 14:57:41 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31002 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.05.2020 dotyczące „Zaprojektowania i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW”]]> Przedmiotem zapytania jest wyłonienie Oferenta, którego zadaniem będzie “Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” Realizacja projektu została zaplanowana w jednym etapie: „Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” W ramach etapu planowane do poniesienia wydatki A. Opracowanie projektu budowlanego B. Ogrodzenie terenu (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) C. Zakup i instalacja monitoringu przemysłowego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) D. Informacja i promocja (zakup tablicy informacyjnej i pamiątkowej) E. Zakup i instalacja konstrukcji nośnej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) F. Zakup i instalacja kompletu modułów fotowoltaicznych (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) G. Zakup i instalacja okablowania (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) H. Zakup i instalacja stacji transformatorowej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) I. Zakup i instalacja zestawu przyłączeniowego przetwornic (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) J. Zakup i instalacja falownika fotowoltaicznego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) K. Wykonanie przyłącza (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30836 Wed, 06 May 2020 10:22:28 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30836 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.05.2020 dotyczące „Zaprojektowania i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW”]]> Przedmiotem zapytania jest wyłonienie Oferenta, którego zadaniem będzie “Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” Realizacja projektu została zaplanowana w jednym etapie: „Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” W ramach etapu planowane do poniesienia wydatki A. Opracowanie projektu budowlanego B. Ogrodzenie terenu (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) C. Zakup i instalacja monitoringu przemysłowego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) D. Informacja i promocja (zakup tablicy informacyjnej i pamiątkowej) E. Zakup i instalacja konstrukcji nośnej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) F. Zakup i instalacja kompletu modułów fotowoltaicznych (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) G. Zakup i instalacja okablowania (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) H. Zakup i instalacja stacji transformatorowej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) I. Zakup i instalacja zestawu przyłączeniowego przetwornic (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) J. Zakup i instalacja falownika fotowoltaicznego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) K. Wykonanie przyłącza (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30835 Wed, 06 May 2020 09:51:36 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30835 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.05.2020 dotyczące „Zaprojektowania i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW”]]> Przedmiotem zapytania jest wyłonienie Oferenta, którego zadaniem będzie “Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” Realizacja projektu została zaplanowana w jednym etapie: „Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” W ramach etapu planowane do poniesienia wydatki A. Opracowanie projektu budowlanego B. Ogrodzenie terenu (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) C. Zakup i instalacja monitoringu przemysłowego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) D. Informacja i promocja (zakup tablicy informacyjnej i pamiątkowej) E. Zakup i instalacja konstrukcji nośnej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) F. Zakup i instalacja kompletu modułów fotowoltaicznych (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) G. Zakup i instalacja okablowania (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) H. Zakup i instalacja stacji transformatorowej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) I. Zakup i instalacja zestawu przyłączeniowego przetwornic (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) J. Zakup i instalacja falownika fotowoltaicznego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) K. Wykonanie przyłącza (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30833 Wed, 06 May 2020 09:23:57 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30833 <![CDATA[Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Ptakowicach przy ul. Wyzwolenia 4B]]> Przedmiotem zamówienia jest zabudowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Ptakowicach przy ul. Wyzwolenia 4B (powiat tarnogórski, gmina Zbrosławice) wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej. https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30710 Mon, 04 May 2020 14:54:17 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30710 <![CDATA[Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektu Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach przy ul. Markiefki 87]]> Przedmiotem zamówienia jest zabudowa instalacji fotowoltaicznych na dachu Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego na terenie Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach przy ul. Markiefki 87 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej. Planuje się rozbudowę ww. budynku (najpóźniej do końca czerwca 2022 roku) co spowoduje zwiększenie powierzchni dachu w związku z czym instalacja fotowoltaiczna zostanie zainstalowana po jego rozbudowie. https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30536 Mon, 27 Apr 2020 15:55:16 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30536 <![CDATA[Zaprojektowania i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW]]> Przedmiotem zapytania jest wyłonienie Oferenta, którego zadaniem będzie “Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” Realizacja projektu została zaplanowana w jednym etapie: „Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” W ramach etapu planowane do poniesienia wydatki A. Opracowanie projektu budowlanego B. Ogrodzenie terenu (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) C. Zakup i instalacja monitoringu przemysłowego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) D. Informacja i promocja (zakup tablicy informacyjnej i pamiątkowej) E. Zakup i instalacja konstrukcji nośnej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) F. Zakup i instalacja kompletu modułów fotowoltaicznych (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) G. Zakup i instalacja okablowania (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) H. Zakup i instalacja stacji transformatorowej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) I. Zakup i instalacja zestawu przyłączeniowego przetwornic (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) J. Zakup i instalacja falownika fotowoltaicznego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) K. Wykonanie przyłącza (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30535 Sun, 26 Apr 2020 12:12:04 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30535 <![CDATA[Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW]]> Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu o którego dofinansowanie, Zamawiający zamierza ubiegać się, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, konkurs nr: RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20 Przedmiotem projektu jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na terenie gminy Dobra Szczecińska, powiat policki Realizacja projektu została zaplanowana w jednym etapie: „Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” W ramach etapu planowane do poniesienia wydatki A. Opracowanie projektu budowlanego B. Ogrodzenie terenu (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) C. Zakup i instalacja monitoringu przemysłowego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) D. Informacja i promocja (zakup tablicy informacyjnej i pamiątkowej) E. Zakup i instalacja konstrukcji nośnej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) F. Zakup i instalacja kompletu modułów fotowoltaicznych (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) G. Zakup i instalacja okablowania (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) H. Zakup i instalacja stacji transformatorowej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) I. Zakup i instalacja zestawu przyłączeniowego przetwornic (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) J. Zakup i instalacja falownika fotowoltaicznego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) K. Wykonanie przyłącza (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót) https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30533 Sun, 26 Apr 2020 08:34:39 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30533 <![CDATA[Zabudowa instalacji fotowoltaicznych na 10 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Zawierciu, należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiercie”]]> Przedmiotem zamówienia jest zabudowa instalacji fotowoltaicznych na dachach 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych w Zawierciu pod następującymi adresami: ul. Blanowska 30, 32, 34, ul. Paderewskiego 4, 6, ul. Piłsudskiego 73, 75, ul. Pomorska 37, ul. Powstańców Śląskich 12, ul. Wschodnia 4 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej. https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29809 Fri, 27 Mar 2020 15:05:36 +0100 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29809