Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi inne https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Fri, 07 May 2021 15:06:12 +0200 <![CDATA[Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Budowa instalacji do odzysku odpadów remontowo – budowlanych oraz odpadów wielkogabarytowych i opakowaniowych w m. Olsztyn]]> 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Budowa instalacji do odzysku odpadów remontowo – budowlanych oraz odpadów wielkogabarytowych i opakowaniowych w m. Olsztyn. 2. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa. https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/34173 Sun, 26 Jul 2020 18:58:20 +0200 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/34173 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/2019]]> Zakup usługi doradczej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (beneficjenta) na rynku w Hongkongu 2019 rok. https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1218845 Thu, 21 Nov 2019 14:12:08 +0100 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1218845 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 03/2019]]> Firma I.M.P.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na organizację stoiska wystawowego o powierzchni 12m2 wraz ze wskazaniem lokalizacji stoiska na targach Cosmoprof Asia 2019 rok, wpis do katalogu targowego oraz reklamę w mediach targowych na targach Cosmoprof Asia w Hong Kongu w terminie 13-15 listopada 2019 rok. https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172553 Tue, 12 Mar 2019 07:06:11 +0100 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172553 <![CDATA[Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 02/2019]]> Firma I.M.P.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na organizację stoiska wystawowego o powierzchni 12m2 wraz ze wskazaniem lokalizacji stoiska na targach Cosmoprof Bologna 2019 rok, opłatę rejestracyjną za udział w targach, wpis do katalogu targowego oraz reklamę w mediach targowych na targach Cosmoprof Bologna we Włoszech w terminie 14-17 marca 2019 rok. https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171635 Thu, 07 Mar 2019 12:25:26 +0100 https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171635